19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2, tel. (87) 621 78 13 lub (87) 777 05 05, e-mail: filia.olecko@wmodn.olsztyn.pl

Informacje o Ośrodku

Strona główna
Kadra
Aktualności
Dojazd
Kontakt
Napisali o nas

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna 2015/2016
Kursy kwalifikacyjne i  nadające uprawnienia
Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych
Czasopismo Kajet

Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
KO Delegatura w Ełku
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Olecku
Strona główna
W-M ODN w Olsztynie
O nas Oferta edukacyjna
2015/2016

Materiały dydaktyczne

Galeria zdjęć
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00

 

FILIA W OLECKU

Lp. Konsultant Dyżur/
dzień tygodnia
Godziny
1

mgr Zbigniew Bogdan - kierownik Filii W-MODN w Olecku
1/1 etatu

 • nauczyciel dyplomowany
  • ekspert MEN
  • szkolenie w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
  • szkolenie w konstruowaniu programów własnych
  • doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego

kontakt: bogdan@wmodn.olsztyn.p

środa

1100 - 1300

2

mgr Zuzanna Hołubowicz
1/1 etatu

 • nauczyciel dyplomowany

     Io specjalizacji w zakresie nauczania religii

 • ekspert MEN
 • edukator
 • doskonalenie nauczycieli religii i wychowania do życia w rodzinie
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie awansu zawodowego

kontakt: holubowicz@wmodn.olsztyn.pl

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800  - 1500
800  - 1130
800  - 1500
800 - 1130
800  - 15
00
3

mgr Małgorzata Burba
1/1 etatu

 • nauczyciel dyplomowany
  • ekspert MEN
  • edukator
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej
  • egzaminator maturalny z języka polskiego
  • wspomaganie rozwoju ucznia w terapii zaburzeń mowy, czytania i pisania
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji językowej, profilaktyki, opieki i wychowania

kontakt: burba@wmodn.olsztyn.pl

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800  - 1500
800  - 1130
800  - 1500
800 - 1130
800  - 15
00
4

mgr Jacek Rutkowski
1/1 etatu

 • nauczyciel dyplomowany
  • ekspert MEN
  • egzaminator maturalny z historii
  • doskonalenie nauczycieli historii,
   wiedzy o społeczeństwie, opiekunów samorządów uczniowskich

kontakt: rutkowski@wmodn.olsztyn.pl

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800  - 1500
1130  - 1500
800  - 1500
1130 - 1500
800  - 15
00
5

mgr Jolanta Grędzińska-Kosiorek
 1/1 etatu

 • nauczyciel dyplomowany
  • doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości
  • doradztwo zawodowe

kontakt: kosiorek@wmodn.olsztyn.pl

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800  - 1500
1130  - 1500
800  - 1500
1130 - 1500
800  - 15
00
Doradcy metodyczni
       

Sekretariat Aneta Dąbrowska - pracownik administracji

KARTY ZGŁOSZENIA NA KURSY  (do pobrania)

Karty zgłoszenia na formy doskonalenia realizowane w filii proszę przesyłać na adres:

Filia W-M ODN w Olecku
      ul. Plac Wolności 2
19-400 Olecko

 
 

A.Dąbrowska,  WMODN filia w Olecku ostatnia zmiana: 01 września 2014