19-400 Olecko, ul. Kopernika 6, tel. (87) 621 78 13 lub (87) 777 05 05, e-mail: filia.olecko@wmodn.olsztyn.pl

Informacje o Ośrodku

Strona główna
Kadra
Aktualności
Dojazd
Kontakt
Napisali o nas

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na 2012
Kursy kwalifikacyjne i  nadające uprawnienia
Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych 2012
Czasopismo Kajet

Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
KO Delegatura w Ełku
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Olecku
Strona główna
W-M ODN w Olsztynie
O nas Oferta edukacyjna
na  201
2

Materiały dydaktyczne

Galeria zdjęć

Kursy kwalifikacyjne

Numer formy Temat / Działanie Adresaci Termin realizacji Ilość godzin / Cena Kierownik kursu
VII Kurs kwalifikacyjny z zajęć edukacyjnych ,,Wychowanie do życia w rodzinie’’ Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów po dokonaniu naboru 270/1700 Zuzanna Hołubowicz
VIII Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Zainteresowani n-le po dokonaniu naboru 270/1400 Małgorzata Burba
IX Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli. Nauczyciele pracujący w szkole lub placówce oświatowej bez przygotowania pedagogicznego po dokonaniu naboru 270/1400 Jacek Rutkowski
X Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kardy kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Zainteresowani
n-le
po dokonaniu naboru 230/1100 Zbigniew Bogdan

 

Kursy nadające uprawnienia


 Numer formy Temat / Działanie Adresaci Termin
realizacji
Ilość godzin
/ Cena

Kierownik
kursu

XIV Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Nauczyciele po dokonaniu naboru 10/60 Zuzanna Hołubowicz
XV Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Zainteresowani, wymagane minimum wykształcenie średnie po dokonaniu naboru 36/120 Zuzanna Hołubowicz


 

A.Dąbrowska,  WMODN filia w Olecku ostatnia zmiana: 18 czerwca 2012