OCEE

Po wiedzę przez działanie.
Przyjdź, przekonaj się, że warto.

Działania ekologiczne Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej finansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
www.wfosigw.olsztyn.pl

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające w strukturze Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie powołane zostało przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwietniu 2000 r.

Do głównych zadań OCEE należy: promowanie, rozpowszechnianie oraz koordynowanie edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: grodzkiego Olsztyn, olsztyńskiego, działdowskiego, nidzickiego,
iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego. Pobierz mapę 

Adresatami Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej są: placówki oświatowe (przedszkola i szkoły wszystkich typów), dzieci i młodzież, studenci, nauczyciele, ośrodki dydaktyczne parków krajobrazowych, nadleśnictw.

Cele OCEE:

  • inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych,
  • promowanie działań ekologicznych podejmowanych przez placówki oświatowe.

Ważnymi zadaniami realizowanymi przez OCEE są:

  • organizacja szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, konferencji, rad pedagogicznych z zakresu edukacji ekologicznej,
  • promowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych programów, kampanii z zakresu edukacji ekologicznej,
  • organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur,
  • opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych,
  • wspieranie finansowe różnych działań ekologicznych szkół i przedszkoli (z terenu powiatów: olsztyńskiego, działdowskiego, nidzickiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego).

 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
- Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. 89 5228511, 89 5228500 (sekretariat), fax 89 5228525
tel. kom. 501602659 lub 500435688

e-mail: ocee@wmodn.olsztyn.pl, alicja.m.szarzynska@gmail.com

Kierownik OCEE: Alicja Szarzyńska

Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się aby ta informacja nie pojawiała się więcej.